Termeni și condiții

1. Definiții si termeni

Zuhaus este denumirea comercială a Casamag Adv SRL., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Suceava, Strada Zorilor nr. 1, având număr de ordine în Registrul Comerțului J33/49/19.01.2015, cod unic de înregistrare fiscală 33984832.

Utilizator/Beneficiar/Client - orice persoană fizică/juridică inregistrată pe  Site, care prin finalizarea procesului de creare a Contului și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții.

Partener/Furnizor/Meșter - orice persoană calificată ce poate răspunde unei cereri emise de utilizator, care și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții.

User – orice persoană care folosește site-ul zuhaus.ro sau orice serviciu de pe site. Un user poate fi considerat atât o persoană înregistrată pe site cât și o persoană care explorează și utilizează site-ul fară a fi înregistrat ca Beneficiar sau Partener

Estimare – informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/Beneficiarului care a completat o cerere de ofertă în pagina unei anumite categorii.

Review – o evaluare scrisă de către beneficiarul serviciului, redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă serviciul respectă sau nu informațiile transmise de partener și dacă ați fost mulțumit sau nu de calitatea serviciului/lucrării.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Beneficiar vis-à-vis de activitatea desfășurată de meșterul ales. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare partener/furnizor/meșter putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Utilizator/Beneficiar asupra unui serviciu prestat de către un meșter.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite utilizatorului transmiterea cererii de ofertă și furnizorului îi permite vizualizarea detaliilor din cerere.

Site – domeniul www.zuhaus.ro

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

2. Descrierea Serviciului

Site-ul vă oferă serviciul prin care ne dorim să facem legătura între beneficiar/furnizor.

Pentru a fi conectat gratuit cu unul sau mai mulți furnizori, userul trebuie să completeze formularul de cerere de ofertă corespunzătoar proiectului pe care dorește să-l realizeze și implicit să-și creeze un cont.

Furnizorii interesați de un proiect pot lua legătura direct cu utilizatorul/beneficiarul pentru a solicita detalii suplimentare după trimiterea ofertei.

Site-ul zuhaus nu trimite în mod direct oferte, acestea sunt realizate de către furnizori, în urma analizei detaliilor transmise în cererea de ofertă. De cele mai multe ori, este nevoie de un contact telefonic și/sau direct între utilizator și furnizor astfel încât să benefiați de oferte finale cât mai precise din partea meșterilor.

Orice cerere de ofertă care depașește termenul de 7 zile fără a primi un răspuns sau a primit numărul maxim de estimări intr-un timp mai scurt nu poate fi accesată de către furnizori fiind considerată de către programul site-ului cerere fără răspuns sau cerere evaluată total(există 4 estimări transmise către beneficiar) și devine din acel moment inactivă. În cazul în care una din ofertele transmise de furnizori este considerată ca fiind neadecvată(vezi paragraful 8), cererea de ofertă redevine activă până la îndeplinirea condițiilor mai sus menționate.

Furnizorul participă la procesul de licitație doar dacă are un număr suficient de credite. Creditele vor fi retrase din contul furnizorului în momentul în care a transmis oferta scrisă. Aceasta ofertă va fi verificată de zuhaus.ro pentru a nu exista nereguli. În cazul în care există nereguli în oferta transmisă, furnizorul va fi contactat de către zuhaus.ro pentru remedierea acestor nereguli și ulterior oferta ajunge la beneficiar iar furnizorul primește datele de contact ale beneficiarului și viceversa.

3. Înregistrarea ca Utilizator

Pentru crearea unui cont pe site-ul zuhaus.ro, Userul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă. Zuhaus.ro poate refuza cererea de înregistrare în situațiile în care constată ca userul a utilizat informații neconforme cu realitatea sau folosește serviciile într-un mod neconform cu uzanțele normale.

4. Exonerarea de răspundere

Zuhaus nu este responsabilă pentru informțiile transmise în cerea de ofertă de beneficiari sau de informațiile transmise de meșteri în ofertă. Vom depune toate pentru a nu vă pune în situația în care să primiți informații false sau cu orice alt caracter în afara de obiectul de activitate a acestui site.

Zuhaus nu este responsabilă pentru nici o dispută creată între furnizor și beneficiar legată de neînțelegeri cu privire la suma discută la respectarea detaliilor din contractul semnat între furnizor si beneficiar(în cazul în care se semnează unul - zuhaus.ro recomandă acest lucru) sau orice alt tip de neînțelegere. Zuhaus nu este raspunzătoare de rezultatul lucrării efectuate de un furnizor, furnizor ales în urma procesului de licitație.

Zuhaus nu este responsabilă pentru neînțelegerile create între furnizor și beneficiar legate de plata lucrării efectuate. Zuhaus nu poate garanta credibilitatea unui utilizator, dorința lui de a executa proiectul solicitat prin cerere de ofertă, capacitatea beneficiarului de a plăti furnizorul, precizia informațiilor din cererea de ofertă. Zuhaus nu garantează nici contactarea cu success a beneficiarului de către furnizor și viceversa.

Zuhaus nu este responsabilă de transferul datelor de contact ale beneficiarului, transfer realizat de furnizorii înregistrați ca atare pe site către terți și consideră acest tip de comportament drept o încălcare a regulamentelor de folosire a serviciilor oferite de zuhaus.ro, privind confidențialitatea datelor și orice transfer de date cu caracter personal către terți poate duce la aplicarea unor proceduri juridice și închiderea contului de furnizor fără nici o obligație din partea zuhaus.ro.

Zuhaus nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la zuhaus.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau oricare alți factori similari. Userul folosește site-ul pe riscul propriu, zuhaus.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. Zuhaus nu este răspunzatoare de erorile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

Informațiile incluse pe zuhaus.ro au caracter informativ și sunt puse la dispozitie cu bună credință, din surse pe care Zuhaus le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Userul este rugat sa aducă acest fapt la cunoștința Zuhaus la adresa contact@zuhaus.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare. Părerile exprimate în cuprinsul materialelor care sunt publicate în secțiunile blog, comunitate si recenzii sunt asumate în întregime de autorii respectivelor materiale și nu implică responsabilitea solidară a zuhaus.ro. Zuhaus.ro, în calitate de organizator al campaniilor promoționale, nu iși asumă raspunderea pentru pierderile sau deteriorarile voucherului campaniei, nu este responsabil pentru voucherele falsificate sau deteriorate și iși rezervă dreptul de a anula voucherul utilizat.

Orice linkuri către alte siteuri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar zuhaus.ro nu iși asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

5. Limita accesului la site

Userii site-ului zuhaus.ro pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul folosit este civilizat iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătura cu zuhaus.ro, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. Zuhaus.ro nu iși asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc., formulate de Useri, se consideră că respectivul User garantează originalitatea lor și acordă zuhaus.ro dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Userul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.

6. Plata - Facturare

Serviciul oferit de site-ul Zuhaus este complet gratuit pentru utilizatori dar și pentru furnizorii site-ului care doresc să recepționeze gratuit cereri de ofertă.

Furnizorii care doresc să răspundă cererilor de ofertă vor plăti contravaloarea unui pachet comercial calculat pe baza numărului de cereri de ofertă pentru care dorește să trimită o estimare. Pentru mai multe informații cu privire la condițiile de utilizare ale serviciului click aici .

Prețurile aplicate pentru pachetele noastre comerciale sunt afișate pe site-ul zuhaus.ro. Zuhaus își rezervă dreptul de a modifica prețul pachetele în orice moment și introducerea/eliminarea ofertelor promoționale. Preturile afișate pe site includ TVA.

7. Angajamente Utilizatori/Beneficiari

·          Beneficiarii sunt de acord să indice, în cererile de ofertă informații exacte cu privire la proiect.

·          Beneficiarii se angajează să informeze zuhaus.ro de îndată ce o cerere de ofertă a fost finalizată sau nu, prin finalizarea unei cereri, ne referim la finalizarea lucrării pentru care ati solicitat o estimare.

·          Utilizarea abuzivă de către dvs. a Serviciilor oferite de zuhaus va fi urmărită penal. Sunt considerate abuzive cererile  de ofertă care conțin informații false sau indecente.

·          Orice cerere de ofertă incompletă, ce conține informații false sau neconforme va fi eliminată.

·          Să revină pe site cu un rating și review atribuit furnizorului.

8. Angajamente Parteneri/Meșteri

Pentru a răspunde la cererile de ofertă, furnizorii se angajează să:

·          Răspundă în maxim 4 zile de la înregistrarea unei cereri de ofertă pe site-ul zuhaus.ro

·          Ofere estimări gratuite pe baza detaliilor transmise în cererea de ofertă care să includă și ofertă de preț

·          Transmită clar informațiile de care utilizatorul are nevoie pentru a lua o decizie în direcția încheierii unui acord de colaborare

·          Transmită informațiile în mod concis, folosind cuvinte și expresii ce sunt pe întelesul utilizatorilor

·          Fie familiarizat cu principiile de funcționare ale serviciului, inclusiv cu specificațiile din secțiunea termeni și condiții.

·          Folosească un limbaj fară injurii sau jicniri atât în cerea de ofertă cât și în zonele special destinate comunicării de informații

Pentru a asigura servicii de calitate, orice încălcare gravă a oricăreia dintre punctele de mai sus, identificată de zuhaus.ro sau raportată de către un user, descalifică automat furnizorul din licitație fără a primi creditul folosit pentru această licitație. Zuhaus își rezervă de asemenea dreptul de a exclude un furnizor care nu respectă angajamentele de mai sus. Cu toate acestea zuhaus.ro nu este responsabilă față de nici un user al acestui serviciu, în nici un fel pentru orice abatere a furnizorilor de la regulile de mai sus. În cazul in care un furnizor este exclus sau estimarea sa este eliminată dintr-o licitație din cauza nerespectării informațiilor mai sus menționate, Zuhaus nu are nici o  obligație financiară sau de altă natură față de furnizor și creditele folosite sau nefolosite până în acel moment nu vor fi restituite.

9. Angajamentul și responsabilitatea Zuhaus

Zuhaus se angajează să pastreze confidențialitatea detaliilor din ofertele transmise de furnizori, aceste detalii vor fi transmise doar către beneficiarul care a formulat cererea de ofertă

Zuhaus se angajează să furnizeze serviciul său gratuit pentru utilizatorii și să nu perceapă comision indiferent de numărul de cereri transmise de aceștia.

Zuhaus oferă transparență totală vis-à-vis de furnizori și nu favorizeză nici un furnizor, oricare ar fi condițiile.

Zuhaus este de acord să depună toate eforturile pentru a găsi cât mai repede posibil unul sau mai mulți furnizori care pot satisface cererea de ofertă transmisă de utilizator.

Zuhaus este de acord să transmită un număr de maxim 4 evaluări pentru fiecare cerere de ofertă.

Zuhaus îsi ia angajementul să transmită prin e-mail către utilizator/beneficiar oferta imediat ce aceasta a fost transmisă de furnizor, dar nu înainte de a fi verificată de profesioniști siteului zuhaus.ro pentru evita transmiterea de informații ce pot dăuna imaginii acestui site sau informații ce nu au legătură cu cererea transmisă de beneficiar. Zuhaus va depune eforturi pentru a informa și verifica fiecare cerere de ofertă/evaluare transmisă, dar nu poate fi trasă la raspundere pentru nici o eroare, omisiune sau transmitere de informații false fie de către utilizator, fie de către furnizor.

Zuhaus este de acord să notifice prin e-mail sau telefonic utilizatorii in maxim 7 zile, în cazul in care nu există furnizori care să trimită evaluări corespunzătoare cererii de ofertă. Zuhaus nu poate fi tras la răspundere pentru orice neplăcere sau daună cauzată de faptul că nici un furnizor nu a trimis o evaluare pentru cererea de ofertă transmisă.

Zuhaus se angajează să contacteze prin e-mail sau telefonic utilizatorul/beneficiarul, în cazul în care informațiile specificate în cererea de ofertă sunt incomplete, false sau indecente înainte de a șterge cererea de ofertă. În cazul în care Zuhaus.ro nu a primit un răspuns satisfăcător din partea utilizatorului pentru a putea retransmite cererea sau nu a primit nici un răspuns, cererea va fi ștearsă din sistem fără ca Zuhaus.ro să fie responsabil de acest eveniment. Zuhaus.ro va analiza cererea înainte ca aceasta să fie transmisă către meșteri sau să apară pe site.

Serviciul oferit de Zuhaus se încheie automat atunci când utilizatorul a primit ofertele furnizorilor. Zuhaus.ro nu se va implica în relația stabilită între furnizor și utilizator(înainte, în timpul și după finalizarea serviciilor solicitate). Zuhaus nu este responsabil pentru orice daună sau neplăcere cauzată înainte, în timpul sau după finalizarea serviciilor oferite de furnizorul ales de utilizator.

Zuhaus nu este responsabil pentru consecințele unei colaborări între un utilizator/beneficiar și furnizorii ce transmit evaluări. Este responsabilitatea exclusivă a utilizatorilor de a verifica referințe și informții legate de furnizorii cu care aleg să lucreze.

 9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Categoriile de date personale care ar putea fi prelucrate sunt: numele si prenumele, sexul, data și locul nașterii, datele din actele de stare civilă, telefon/fax, adresa (domiciliu/reședință), e-mail, profesie, loc de munca, formare profesională, situație familială, situație economico-financiară, date privind bunurile deținute, obisnuințe/preferințe/comportament, imagine, voce, date de geolocalizare/date de trafic.

Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale. Zuhaus.ro va putea selecta Userii cărora le va trimite newslettere și alerte. 

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, zuhaus.ro are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Useri.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este:  gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicații electronice, informarea Clienților privind situația contului lor de pe zuhaus.ro, informarea userilor privind evoluția și starea serviciului solicitat.

Completarea de catre Useri a formularelor pe site, echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date sa fie incluse în baza de date a zuhaus.ro și cu utilizarea și prelucrarea de catre zuhaus.ro, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare.

Userilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încalcare a drepturilor sale. Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus in baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintata catre zuhaus.ro.

Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării complete a serviciilor furnizate de zuhaus.ro.

În cazul în care Userul  își modifică prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către zuhaus.ro și există Servicii in derulare, datele vor fi modificate după finalizarea acelui serviciu solicitat.

Zuhaus.ro nu solicită Userilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulga unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Userul nu poate considera raspunzator pe zuhaus.ro pentru niciun fel de prejudiciu. 

11. Forță majoră

Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/parțial) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, daca acestea au fost cauzate de forță majoră. Părțile iși vor aduce la cunoștiță de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului. 

Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forță majoră nu încetează, parțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fară pretinderea de daune-interese.

Forța majoră va fi probată conform legii.

12. Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice conflict apărut între zuhaus.ro și Useri va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii, iar dacă aceasta esueaza se apelează la instanțele românești competente din București.

13. Fraudă

Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat și care expiră după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsură să afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisă și va fi considerată o tentativă de fraudă. Proprietarul site-ului zuhaus.ro iși rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi dar fară a se limita la: accesarea datelor userilor zuhaus.ro, alterarea conținutului site-ului,  deturnarea conținutului serviciilor oferite etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

14. Modificări

Zuhaus.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și secțiunea Termeni si Condiții, fără nici un fel de notificare prealabilă. Aceste modificări vor fi făcute public pe site-ul zuhaus.ro