Autorizație / Fose septice

  • Detalii cererea
  • Alege adresa
  • Cerere inregistrata
Inapoi

                  În cazul foselor septice vidanjabile, acestea sunt considerate construcţii supuse regimului de autorizare. Întrucât edificiul este unul ce are un impact asupra mediului, la documentaţia pentru autorizaţia de construcţie este nevoie a se obţine avizul Autorităţii de Sănătate Publică Judeţeană și avizul Inspectoratului de Mediu.