Manager de proiect / Arhitectură și design interior

  • Detalii cererea
  • Alege adresa
  • Cerere inregistrata
Inapoi

                 Tradițional un Manager de proiect  este responsabil pentru planificarea de ansamblu a proiectului și programarea, alocarea resurselor, contabilitate proiect, control, oferind în același timp direcția tehnică și asigurarea conformității cu standardele de calitate. Responsabilitățile managerului de proiect de construcție cuprind un spectru larg care acoperă toate domeniile de management, cum ar fi – de planificare a proiectului, managementul costurilor, managementul timpului, managementul calității, administrare contract și management al siguranței.